oil indicator.jpg

BASINÇLI HAVA İÇİN YAĞ SEVİYE İNDİKATÖRÜ


  Yağ kontrol göstergesi, basınçlı hava sistemlerinde bulunabilecek yağdan kaynaklanan aerosol buharını tespit etmek için kullanılan kalibre edilmiş bir ölçüm cihazıdır. Göstergenin hassasiyeti yalnızca hava besleme sisteminde kalmasına izin verilen toplam saat sayısı ile sınırlıdır. Gösterge, bir basınçlı hava sisteminde 0,01 ppm (0,012 mg / m3) kadar düşük bir yağ sürüklenme konsantrasyonunu ölçmek için yeterince hassastır. Hat basınçları 10 ile 125 PSIG (70 ile 875 kPa) arasında olan sistemlerde kullanılabilir.

   Basınç düşürme vanasına giden kontrol havası beslemesindeki yağ buharı, kontrol sisteminin performansını potansiyel olarak olumsuz etkileyebilir. Yağlı kompresör kurulumlarında bir miktar yağ taşınması olduğundan, güvenilir bir şekilde kabul edilebilir olması için fabrika onaylı yağ filtrelerinin dahil edilmesi gerekir. Gösterge iki şekilde kullanılabilir. Birincisi yağ kompresörünü yağ buharı açısından kontrol etmek için kullanılabilir ya da sisteme bağlanmadan önce ve sistem hizmete girdikten sonra birkaç ayda bir filtrelenmiş bir hava kaynağını kontrol etmek için kullanılabilir. Yağ göstergesi iğne valfi açıldıktan sonra, mümkün olan en yüksek doğrulukla sürekli ve kesintisiz pozlama sunar.

basınçlı hava yağ indikatör.jpg
basınçlı hava için yağ tespit indikatörü
oil indikatör.jpg